•Prašymas išduoti gyvenimo Lietuvoje faktą ir šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus

Administracinės paslaugos versija 1
Administracinės paslaugos kodas 1
Elektroninė paslauga (e) Prisijungti per elektroninius valdžios vartus ir užsakyti paslaugą