Administracinės paslaugos > Prašymas išduoti gyvenimo Lietuvoje faktą ir šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus > Lietuvos valstybės centrinis archyvas