(Apyrašas) 2. Veiklos bylų ir genealoginių dokumentų apyrašas

Apyrašo duomenys:


1798--1918 m.

apskaitos vnt. - 3982

Genealogijos, bajorų sąrašai, bajorų kilmę įrodantys dokumentai. Korespondencijos registravimo žurnalas. Statistiniai duomenys apie bajorų skaičių apskrityse ir jų pragyvenimo šaltinius. Įstaigų pajamų ir išlaidų registravimo žurnalai, tarnautojų sąrašai.

lenkų, rusų

Apyrašas papildytas 2021 m.

ranka rašyti dokumentai

rodyklė

chronologinis