(Apyrašas) 1. Veiklos bylų apyrašas

Apyrašo duomenys:


1795--1917 m.

apskaitos vnt. - 233

Senato įsakai, potvarkiai, nutarimai, susirašinėjimo dokumentai. Vilniaus gubernijos maisto teikimo komiteto ataskaitos. Dokumentai apie pašto stočių, kelių ir tiltų remontą, kariuomenės aprūpinimą, stačiatikių cerkvių statybą ir remontą, žemių derlingumą, dokumentai apie rekrutų rinkimą, globos paskyrimą. Duomenys apie nepriemokas, valstiečių neramumus. Pranešimai ir ataskaitos apie dvarų finansinę ir ekonominę padėtį, inventoriniai dvarų aprašymai.

lenkų, rusų

ranka rašyti dokumentai

rodyklė

chronologinis


Žemesnio lygio aprašai

Viso rezultatų: 0