(Apyrašas) 2. Veiklos bylų ir genealoginių dokumentų apyrašas

Apyrašo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1798--1918 m.

apskaitos vnt. - 3978

Genealogijos, bajorų sąrašai, bajorų kilmę įrodantys dokumentai. Korespondencijos registravimo žurnalas. Statistiniai duomenys apie bajorų skaičių apskrityse ir jų pragyvenimo šaltinius. Įstaigų pajamų ir išlaidų registravimo žurnalai, tarnautojų sąrašai.

lenkų, rusų

ranka rašyti dokumentai

rodyklė

chronologinis