(Apskaitos vienetas) 2724. Telšių apskrities bajorų sąrašas. 1814 m.

Apskaitos vieneto duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1814 m.

l. - 66

lenkų

dokumentai yra suskaitmeninti

ranka rašyti dokumentai

apyrašas