(Apyrašas) 1. Pilies teismo tvirtinamųjų, einamųjų reikalų aktų ir dekretų knygų; tvirtinamųjų, einamųjų reikalų aktų ir dekretų protokolų; sumarinio bylų rejestro apyrašas

Apyrašo duomenys:


1610--1804 m.

apskaitos vnt. - 39

Tvirtinamųjų aktų knygas sudaro įvairaus tipo nuosavybės aktai: testamentai, pirkimo-pardavimo arba keitimo sutartys; dovanojimo raštai, kvitaciniai užrašai, paskolos ir kt; Einamųjų reikalų aktų knygas sudaro skundai, pareiškimai, šaukimai į teismą, vaznių liudijimai apie šaukimų į teismą įteikimą, nukentėjusiųjų žaizdų apžiūros aktai (obdukcijos) ir kt.; Dekretų knygose įrašyti nagrinėjamų civilinių ir su jomis susijusių baudžiamųjų bylų turinys, eiga ir skelbiami teismo nuosprendžiai; kiti dokumentai – tvirtinamųjų, einamųjų reikalų aktų ir dekretų protokolai; sumarinis bylų rejestras.

lotynų, lenkų, rusų, senoji (slavų)

ranka rašyti dokumentai

chronologinis


Žemesnio lygio aprašai

Viso rezultatų: 0