(Apyrašas) 4. Genealoginių dokumentų apyrašas

Apyrašo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1788--1865 m.

apskaitos vnt. - 3444

Bajorų genealoginiai dokumentai.

lotynų, lenkų, rusų, rusų, senoji (slavų)

ranka rašyti dokumentai

chronologinis