41. Miesto teismas Lentvaryje (Sąd Grodzki w Landwarowie)

Fondo duomenys:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

1919--1940 m.

apyrašas - 2
apskaitos vnt. - 2116

Miesto teismas Lentvaryje (Sąd Grodzki w Landwarowie)
Trakų apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Trockiego) (1919-08-04--1920-07-23);
Trakų apskrities taikos teisėjas Lentvaryje (Sędzia Pokoju na Powiat Trocki w Landwarowie) (1920-11-25--1921-09-30);
Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Trockiego) (1921-10-01--1922 m.);
Vilniaus-Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Trockiego ) (1922 m.--1923-04-30);
Taikos teismas Lentvaryje (Sąd Pokoju w Landwarowie) (1923-05-01--1928-12-31);
Miesto teismas Lentvaryje (Sąd Grodzki w Landwarowie) (1929-01-01--1939 m. rugsėjo mėn.).

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Trakų apskritis buvo suskirstyta į 2 taikos teisėjų apygardas. II apygardos taikos teisėjas (būstinė Lentvaryje) pradėjo veiklą 1919-08-04. Jo jurisdikcijoje buvo Valkininkų, Varėnos, Onuškio valsčiai, mažesnė dalis Butrimonių, mažesnė dalis Aleksandravo arba Alovės, didesnė dalis Nedzingės ir didesnė dalis (tačiau be Merkinės) Merkinės valsčių.
Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Trakų apskrities II apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.
Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė Trakų apskrities taikos teisėją Lentvaryje.
Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 visa Trakų apskritis sudarė I taikos teisėjo apygardą. Teisėjo jurisdikcijoje buvo Trakų miestas, Trakų, Semeliškių, Vievio, Lentvario, Rūdiškių, Valkininkų valsčiai, nuo 1921-10-25 -- ir Varėnos valsčius.
Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus krašte veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.
Nuo 1922 m., pasikeitus apskrities pavadinimui, Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjas vadinamas Vilniaus-Trakų apskrities I apygardos taikos teisėju. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.
Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Vilniaus-Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Lentvaryje. Teismo jurisdikcijoje buvo Trakų miestas, Trakų, Lentvario, Rūdiškių ir Valkininkų valsčiai.
Teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu nustatytoje teismo jurisdikcijoje nuo 1927-01-01 buvo Trakų miestas bei Lentvario, Rūdiškių ir Trakų valsčiai.
Vidaus reikalų ministro 1927-02-21 potvarkiu likvidavus Lentvario valsčių, teismo jurisdikcijoje liko Trakų ir Lentvario miestai bei Rūdiškių ir Trakų valsčiai.
Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką, Taikos teismas Lentvaryje nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Lentvaryje.
Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos, tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo), už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1--2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.
Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, bylas sprendė vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.
Teismas nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Baudžiamosios ir civilinės bylos.

anglų, lietuvių, latvių, lenkų, rusų, jidiš

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir data nenustatyti.

Fondo dokumentai sutvarkyti 1951 m., 2015 m., fondas papildytas 1994 m., 1997 m., 2000 m., 2019 m. Fondo papildyti neplanuojama.

mašinraštis, dalis dokumentų rašyti ranka

apyrašas, katalogas

teismai