(Apyrašas) 1. Veiklos bylų apyrašas

Apyrašo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1617--1916 m.

apskaitos vnt. - 1933

Posėdžių protokolai ir žurnalai. Duomenys apie bajorų rinkimus, išlaidas kariuomenei. Bajorų genealoginiai dokumentai.

lotynų, lenkų, rusų, rusų, senoji (slavų)

tipografija, ranka rašyti dokumentai

chronologinis