(Apyrašas) 2. Veiklos bylų apyrašas

Apyrašo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1709--1851 m.

apskaitos vnt. - 110

Posėdžių protokolai ir žurnalai. Duomenys apie bajorų rinkimus, išlaidas kariuomenei. Bajorų genealoginiai dokumentai.

lotynų, lenkų, rusų, rusų, senoji (slavų)

ranka rašyti dokumentai

chronologinis


Žemesnio lygio aprašai

Viso rezultatų: 0