(Apyrašas) 9. Veiklos bylų apyrašas

Apyrašo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1615--1913 m.

apskaitos vnt. - 2946

Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo protokolai. Bajorų genealoginiai dokumentai. Duomenys apie bajorų deputatų pareigų atlikimą, herbo mokesčius, pasų išdavimą, rekrutų rinkimą, prievolių atlikimą, paštų įsteigimą.

lotynų, lenkų, rusų, rusų, senoji (slavų)

tipografija, ranka rašyti dokumentai

chronologinis