(Apyrašas) 7. Genealoginių dokumentų apyrašas

Apyrašo duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1799--1912 m.

apskaitos vnt. - 4210

Heraldikos departamento įsakymai, susirašinėjimo dokumentai. Duomenys apie bajorų rinkimų į deputatus rengimą, išlaidas kanceliarijai išlaikyti. Bajorų abėcėlinės knygos, genealoginiai dokumentai.

lenkų, rusų

tipografija, ranka rašyti dokumentai

chronologinis