(Apskaitos vienetas) 2571. Bajoriškų giminių genealogijos

Apskaitos vieneto duomenys:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1850--1912 m.

l. - 138

rusų

dokumentai yra suskaitmeninti

ranka rašyti dokumentai

chronologinis

apyrašas